Stockholms Ordverk AB

Vi översätter engelska, danska och norska texter till svenska

 
Vi kan hjälpa dig med översättningar från engelska, danska och norska till svenska. Vi är specialiserade på ämnesområdena medicin, farmakologi, medicinteknik och veterinärmedicin men åtar oss även texter om psykologi, pedagogik, politik och samhälle, jordbruk, livsmedel och kemi. Givetvis åtar vi oss också texter av mer allmän karaktär.

Läs mer på våra sidor eller kontakta oss!

Inger Bolinder-Palmér
+46 8 651 30 19
inger@ordverket.se

Kristina Olsson
+46 8 651 30 17
kristina@ordverket.se