Stockholms Ordverk AB

 

 

 

 


Kristina Olsson
tel: +46 8 651 30 17
kristina@ordverket.se
Verksam som översättare sedan 1985.


Inger Bolinder-Palmér

tel: +46 8 651 30 19
inger@ordverket.se
Verksam som översättare sedan 1979.
 

Vi översätter till svenska från engelska, danska och norska.
Vår specialitet är medicinska texter.
Medlemmar av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)