Stockholms Ordverk AB

exempel på uppdrag

 

 

 

 

 

 


Till våra uppdragsgivare hör läkemedelsföretag, tillverkare av medicintekniska produkter, myndigheter, fackliga organisationer, förlag, utbildningsföretag och andra små och stora företag. Vi anlitas också av andra översättningsbyråer.
 Vi åtar oss olika typer av uppdrag, exempelvis produktresuméer, bruksanvisningar, forskningsrapporter, läkarutlåtanden, artiklar, företagspresentationer, utbildningsmaterial och fackböcker.